Adres
Share |

Arbeidsbemiddeling door Guard Consultancy


1. Guard Consultancy

Arbeidsbemiddeling door Guard Consultancy is een flexibele aanvulling op het opleidingstraject van Guard Academy. Indien wordt gekozen voor dit traject, wordt de kandidaat door Guard Consultancy van werk naar werk of van uitkering naar werk begeleid naar een reguliere werkplek in de beveiligingsbranche. Voorwaarde is dat de cursist in het bezit is van het Guard diploma. Aangezien Guard al tijdens de opleiding de kandidaat van dag tot dag volgt, het zeer complete diploma en door ons uitgebreide netwerk in de beveiligingsbranche is Guard Consultancy in staat een baangarantie af te geven. Guard Consultancy verwacht dat de kandidaat beveiliger zich zeer actief opstelt gedurende het gehele traject. De trajectduur voor arbeidsbemiddeling bedraagt maximaal 26 weken. De gemiddelde trajectduur bedraagt ongeveer twee maanden na het behalen van het diploma. De meerderheid van de deelnemers kan dan ook na ongeveer acht maanden werkzaam zijn in de beveiliging.

Baangarantie
Natuurlijk gaat het bij alle (opleidings)trajecten van de Guard Group om het verkrijgen van een baan. Om die reden wordt er vaak gevraagd om een baangarantie. Guard wil graag transparant zijn in haar mogelijkheden. Hoewel het mogelijk is om in de beveiliging te werken als aspirant beveiliger is voor blijvend werk in de beveiliging het diploma beveiliging MBO niveau 2 noodzakelijk. Daarom richt Guard zich vooral op het behalen van het diploma, zodat kandidaten zich niet weer opnieuw na een jaar als werkzoekende aanmelden. Voor iedereen die werkzaam is in dit vakgebied is bovendien screening door de politie een wettelijke vereiste. Dit betekent dat er een aantal onzekerheden zijn bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt van de kandidaat nl. de screening, het behalen van het diploma en de daadwerkelijke toeleiding naar de arbeidsmarkt. Om die reden schrijft de Guard Group dan ook alleen cursisten in die daadwerkelijk gescreend zijn. Hiermee wordt voorkomen dat in een later stadium het traject voortijdig moet worden afgebroken. Ten tweede worden alleen kandidaten aangenomen die vooraf zijn getest op hun geschiktheid voor het beroep van beveiliger. Deze selectieprocedure heeft ervoor gezorgd dat het slagingspercentage voor de opleiding tot beveiliger bij de Guard Group over de afgelopen jaren op 98 procent ligt. Voor dit soort opleiding een uitzonderlijk hoog percentage. Door de uitstekende contacten in het werkveld en de kwaliteit van de opleiding met veel extra´s is Guard in staat om 80 tot 90 procent van de kandidaten binnen de afgesproken termijn te plaatsen in een baan. De werkelijke plaatsing is nog hoger. Alleen door bijzondere omstandigheden duurt het in enkele gevallen iets langer. Kortom Guard kan door haar werkwijze t.a.v. opleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt een baangarantie geven van bijna honderd procent. Honderd procent is helaas onmogelijk en nooit (door niemand in re-integratieland) te realiseren. Als voorbeeld. Een beveiliger die geslaagd is voor de opleiding maar een misstap begaat kan niet meer bemiddeld worden voor een baan in de beveiliging. Dit ondanks alle inspanningen van alle partijen. Kortom een baangarantie van “bijna” honderd procent kan Guard realiseren. Niet meer en niet minder. Guard Consultancy is gespecialiseerd in diensten voor lager opgeleiden en werkt zowel voor particulieren, Sociale Diensten en het UWV, als voor bedrijven en instellingen. Guard Consultancy is aangesloten bij het cliëntenkeurmerk Blik op Werk en is gevestigd in Deventer, Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen.

2. Inhoud van de re-integratiedienstverlening

Guard Consultancy is gespecialiseerd in re-integratie in de beveiligingssector. Aangezien de beveiligingsbranch zeer uitgebreid is en een grote diversiteit aan functies kent is de kans om een passende baan te vinden zeer groot. Bij de bemiddeling naar een baan houdt Guard altijd rekening met de specifieke situatie van de kandidaat zoals fysieke beperkingen, werkervaring en opleiding. Doordat Guard reeds jaren cliënten naar een baan in de beveiliging begeleidt en daardoor veel ervaring heeft met mensen in een vergelijkbare situatie heeft Guard inmiddels een zeer effectief begeleidingsmodel ontwikkeld. Vooral zeer effectief voor kandidaten in de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar. Guard Consultancy beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven waar vacatures voor onze doelgroep open staan. Vanzelfsprekend staan wij garant voor individuele en intensieve op maat gemaakte begeleiding. Naast de loopbaan begeleiding door onze coaches, houden onze medewerkers alle vacatures van werkgevers in de gaten.

3. Begeleiding met een persoonlijke benadering

Als een kandidaat voor Guard kiest, kiest hij voor een persoonlijke benadering. Het traject wordt afgestemd op de wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden van de kandidaat. Guard Consultancy scoort dan ook hoog als het gaat om klanttevredenheid. Financiers van een re-integratietraject worden regelmatig over de voortgang van het traject geïnformeerd.

4. Het re-integratietraject in fasen

Fase 1 is vooral gericht op de opleiding tot beveiliger. Door de integratie van theorie en praktijk en het feit dat de kandidaat binnen enkele weken, in uniform stage loopt in een zeer realistische werkomgeving betekent, dat de cursist zeer gemotiveerd met zijn opleiding bezig is. Alvorens een kandidaat aan de opleiding kan deelnemen is deelname aan de selectiedag verplicht. Een kandidaat die met een positief resultaat wordt beoordeeld heeft, zo blijkt uit onze ervaring, 99% kans de opleiding met voldoende resultaat af te sluiten. Door de één op één begeleiding tijdens de stage krijgt Guard al tijdens de opleiding een uitstekend beeld van de kandidaat. Gedurende de opleiding wordt gewerkt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan welke van onschatbare waarde is voor fase twee gericht op de toeleiding naar werk. *Tijdens fase 2 wordt alle aandacht gericht op adequate toeleiding naar passend werk in een passende organisatie. De aanpak verschilt vaak. Met ons volgsysteem begeleiden wij naar sollicitaties, bereiden selectiegesprekken voor en ondersteunen bij een arbeidsvoorwaarden gesprek.

In het begeleidingstraject komen de volgende aspecten naar voren: • Inzicht krijgen in de kwaliteiten van de cursist (eigen competenties en karaktereigenschappen) zover dit in de opleiding nog niet duidelijk is geworden (sterkte-zwakteanalyse) • Gedragsanalyse zodat de kandidaat duidelijk krijgt welke werkomgeving het beste bij hem/haar past • Het verbeteren van de communicatieve vaardigheden • Het verbeteren van sollicitatievaardigheden gericht op een functie in de beveiliging • Voeren van gesprekken m.b.t. eigen functioneren en inzicht in gewenste functies en verwachtingen *Fase 2 kan in overleg ook door de opdrachtgever uitgevoerd worden. Guard Consultancy brengt deze kosten dan niet in rekening.

5. Sterkte-zwakteanalyse

De sterkte-zwakteanalyse geeft veel inzicht in het functioneren van de kandidaat. Ons prestatieonderzoek geeft daarop nog een waardevolle aanvulling. Daarin kijken wij naar de volgende aspecten: • Welke situaties in de praktijksituatie werken sterk motiverend op de werknemer • In welke omstandigheden in het werkveld presteert de werknemer het beste • Hoe reageert de toekomstige werknemer in conflict- en stresssituaties op het werk

6. Communicatieve vaardigheden

Gedurende de gehele opleiding en tijdens fase twee van het traject wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de kandidaat. Dat heeft een positieve invloed op zijn toekomstig functioneren. De individuele communicatietraining wordt afgestemd op zijn/haar situatie en wensen. Maatwerk dus.

7. Begeleiding naar werk

De jobhunting van Guard Consultancy gaat ver. Guard Consultancy maakt gebruik van een breed netwerk van bedrijven en organisaties in de beveiligingsbranche. Wekelijks lichten wij de kandidaat in over de mogelijkheden die zich voordoen. Zonodig versterken wij zijn netwerkvaardigheden. Wij schakelen partnerbedrijven en/of detacheerders graag in bij het opnieuw plaatsen van de kandidaat in de arbeidsmarkt. Ons doel is vanzelfsprekend om de kandidaat zoveel mogelijk plaatsingskansen te bieden.